Ochrana osobních údajů

  1. Veškerá shromážděná data zůstávají uložena na uložišti BaseMC.eu. Jsou přísně střežená proti jejich zneužití nebo odcizení.
  2. Na minecraft serveru jsou shromážděná tyto data: herní jméno, IP adresa, e-mail a heslo, které je zašifrované (nelze jej přečíst).
  3. Na discord serveru jsou shromážděná tyto data: herní jméno.
  4. Na storu jsou shromážděná tyto data: jméno a příjmení, e-mail, IP adresa a ID transakce.
  5. ID transakce slouží k identifikaci kupujícího a není veřejně dostupné.
  6. Herní jméno slouží k identifikaci hráče a je dostupné pro všechny uživatele.
  7. Web ukládá do prohlížeče soubory cookies, lze je smazat v nastavení prohlížeče.
  8. Uživatel má právo na smazání jeho dat. Musí prokázat jeho vlastnictví. Údaje ohledně zakoupených předmětů, nemažeme z důvodů možným sporům.
  9. IP adresa blacklistovaných či permanentně zabanovaných uživatelů zůstává uložena a není možné zažádat o její smazání.
  10. Uživatelé mohou sdílet screenshoty či hlasové zprávy jiných uživatelů bez svolení pouze v případě, že daný uživatel porušil pravidla.